onsdag den 27. november 2013

Her er så et link til vores seneste video kreation i MKD. Det har været en sjov og spændende proces med udfordringer.
Kritikken gik lidt på at filmen blev for lang men jeg mener at den har den rette længde. Det kræver en vis længde at komme ind i den følelse som, i hvert fald jeg ønsker, at man skal ramme med denne film. Derfor kan filmen ikke rigtig være kortere. Jeg mener at vi har fået det med som var vigtigt for os at fortælle.

Se den selv her:

 Circel of Life

onsdag den 6. november 2013
 Når børn bliver tabt i et samfund der stræber efter vækst, vækst, vækst.....


Tankevækkende læsning:


mandag den 7. oktober 2013

Film redigering på Medie hold1

Så har vi igen i dag rodet lidt med film på medie holdet. I dag har vi lagt forskellige Youtube, lyd og filmklip sammen i redigering. Det kom der mange sjove resultater ud af.
Mit eget projekt kom til at se sådan her ud...


lørdag den 21. september 2013

16.000 små hvide kors

I dag er der blevet sat 16.000 små hvide kors op, på en mark i Hedensted, langs den Jyske motorvej. Det er gjort af foreningen "Retten til liv" for at sætte fokus på de 16.000 aborter der bliver foretaget hvert år i Danmark og er blevet fortaget hvert år siden 1973....
Det er tankevækkende så lille debatten omkring den frie abort er blevet på trods af at videnskaben har påvist større ændringer i forhold til fostret som menneske, end det var tilfældet tilbage i 1973.
Det er ca. 640.000 børn der er blevet sorteret fra gennem de 40 år som den frie abort har eksisteret. Det er rigtig mange.
Derudover skal jeg læse i Nyhederne at Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen udtaler, at det er langt ude. Mette Frederiksen er citeret for på sin Facebook side at skrive:
»Synes det er langt ude, at der i dag opsættes hvide kors langs vejene. Fri abort er en del af ethvert frit samfund. Fri os fra de bedrevidende moralske kvababbelser«
Nu er det så åbenbart langt ude, at man har en holdning til at 16.000 små ufødte børn hvert år bliver slået ihjel. hvordan kan man som politikker forsvare det.?

Personligt elsker jeg børn, derfor hader jeg abort.

Artikel fra Politikken om de 16.000 kors.

Læs evt. også Iben Thranholm´s artikel fra politikken her: Abort er som en kræftsvultstirsdag den 17. september 2013

Medieundervisning om billeder

Mandag havde vi undervisning om billeder.
Man kan bruge fotografi på mange måder. Som dokumentation, som leg. F.eks. med nogle sjove billeder med tekster.  Hvordan tager man billeder, stiller man det op og skal man smile osv. Den måde man tager billedet på skaber  forskellige udtryk. Eks. Rum, Perspektiv, Synsvinkel, komposition og beskæring.
Vi skal arbejde med de ting som vi har snakket om f.eks. farver, lys og placering af fokus i billedet.
Når vi kigger på det Æstetisk handler det om sanselig symbolsk form, Der rummer en fortolkning af os selv  og verden, og som kan kommunikere fra, til og om følelser.
Vi har været i grupper og tage billeder af forskellige situationer. Vi gik ud fra en opgaveliste som vi fik udleveret. Det har været en sjov udfordring, som gav nogle sjove billeder. 
Jeg har et eksempel på hvad omgivelserne kan gøre for et billede. Billederne herunder ikke blevet behandlet og er begge taget uden blitz.


torsdag den 12. september 2013

Første Blog undervisning


Her er starten på en Blog, lavet i Medie linjefag.
Vi har i dag fået en hurtig gennemgang af det at lave en Blog og der er vist en del forvirring omkring det at oprette Gmail og Blogger konto ;-)
Notat fra dagens undervisning:

Mkdlinks.blogspot.dk – Det er en undervisningsblog så er beregnet på at vi kan bruge som inspiration.  Vi skal lave en blog selv.  Evt. På Blogger. Det skal være faglig relevant.
Web.2.0  er defineret ved at være to-vejs kommunikation eller at alle kan være med til at sende indhold ud.  Det er interaktivt – det vil sige at det f.eks. er vekselvirkning, samspil og gensidig påvirkning.
Der er ikke noget kontrol med hvad børn kan finde af info og påvirkningen er rigtig stor.
Positive perspektiver – Alle får muligheden for at komme til orde, Der er ikke langt imellem kommunikationen, Videns deling, I forhold til at blive inspireret kan man i løbet af kort tid hente information.
Negative perspektiver – Ingen kontrol, Meget ligegyldig eller ikke korrekt information.
Skellet mellem privat og Offentligt – Hvem skal man dele hvad med og hvornår.? Der er Etiske overvejelser i forhold til børn og andre brugergrupper.
Webetik/Netetikette-problemer kan være Haters.
Rating kultur , er den kendt/ukendt – Popularitet, personlig markedsføring, grænseoverskridelse.
Der findes uendelig mange typer blogs med folks meninger, interesser osv. Samt videoblogs på YouTube.
Vinkler på vores Blog:
Perspektiver - Hvorfor er Blogs interessante for os –
·      Identitet – selvarkivering, selvforståelse, og selvfremstilling
·      Relationer – fællesskaber
·      Demokratisk og kulturelt – at være deltagende..

Tanker fra dagens undervisning:
Vi bliver bombarderet med information dagligt og information er ikke noget vi må/kan vælge til men noget vi må vælge fra. Det er vigtigt at vi lærer, især børn at sortere information fra fordi det kan blive alt for overvældende og usundt for dem at blive påvirket af. 
Jeg tænker på hvad en Blog som denne generelt skal indeholde og i hvilken retning den skal gå for at blive optimal og ig interessant.

Ny på Bloggen


Jeg hedder René Waldorff og har valgt MKD fordi jeg synes at det lyder spændende, hvordan vi kan bruge medier i det pædagogiske arbejde og undersøge nærmere hvilke fordele/ulemper der er ved det.

Jeg interesserer mig især for mediers påvirkning på mennesker i det hele taget, på godt og ondt. Desuden hvordan man kan bruge medier i leg/undervisning.